THERAPIE AAN HUIS

Nubis komt bij u thuis over het ongewenste gedrag van uw hond praten. Nubis is namelijk van mening dat ongewenst gedrag het best beoordeeld kan worden in de omgeving waar de hond dit vertoont. In zijn eigen omgeving (territorium) kan een hond zich heel anders voordoen dan daarbuiten. Dit kan een vertekend beeld geven van de motivatie van dit gedrag, en zo leiden tot een onjuist advies. Om dezelfde reden geeft Nubis ook geen telefonische adviezen zonder baas en hond gezien te hebben. Dit kan leiden tot grote inschattingsfouten en adviezen die het gedrag verergeren in plaats van verbeteren!soms kunt u wel wat extra hulp gebruiken...

Eerste gesprek

Nubis gaat met u om de tafel zitten, en gaat op zoek naar oorzaken en motivaties van het ongewenste gedrag. Nubis kijkt naar het karakter van baas en hond en naar de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Dit gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Naar aanleiding van dit gesprek komt Nubis tot een advies. Dit advies wordt direct gegeven en mondeling toegelicht. Vervolgens krijgt u dit advies op papier thuis gezonden, zodat u in alle rust alles nog eens rustig kunt nalezen. Nubis geeft zeker geen standaardpapieren mee, waar de voor u geldende punten op aangevinkt worden, maar schrijft in duidelijk Nederlands, zonder ingewikkelde termen, speciaal voor uw situatie een verslag.

Thuis aan de slag

Helaas is er nog geen printplaatje ontdekt dat u in uw hond kunt implanteren en met het gewenste gedrag geprogrammeerd kan worden. Uw hond is een levend wezen met zijn eigen karakter en mogelijkheden, dat maakt hem nu juist zo leuk! De enige persoon die het gedrag van uw hond blijvend kan veranderen, bent uzelf. Nubis kan u hierbij helpen door advies en ondersteuning. Met de gegeven adviezen gaan u en uw gezinsleden thuis aan de slag. Uiteraard kunt u Nubis op momenten dat u hulp nodig heeft bellen als back-up.

Telefonisch contact

Gedurende de therapie houdt u telefonisch contact met ons. Zo kan Nubis de therapie waar nodig aanpassen, en krijgt u de begeleiding die u nodig heeft. In sommige gevallen (vaak bij agressie naar mensen) adviseert Nubis een vervolgconsult, om het gedrag in een later stadium van de therapie, opnieuw te bekijken en beoordelen.