TRAININGSMETHODE
Positieve begeleiding voor baas en hond

Bij Nubis worden honden (en eigenaars) positief begeleid. Positief wil zeggen dat er niet gewerkt wordt met verouderde hulpmiddelen zoals de slipketting. Ook van de gentle walker (een anti-trektuig dat onder de voorpoten van uw hond doorloopt) is Nubis niet gecharmeerd. Een halster is wat ons betreft geen enkel bezwaar, sterker nog, het kan in bepaalde situaties zeker geadviseerd worden. Meestal werkt Nubis met een gewone halsband.
Dat er positief getraind wordt wil absoluut niet zeggen dat er geen grenzen gesteld worden! Dit is misschien wel het grootste misverstand over positief trainen. Trainers van Nubis denken alleen, dat grenzen stellen op een heel andere manier kan dan door middel van de slipketting. Iedere hond heeft op bepaalde momenten in zijn leven behoefte aan grenzen, het is echter van groot belang dat er goed nagedacht wordt over de manier en het moment waarop dit soort grenzen aangegeven worden.
Wanneer een hond op verkeerde wijze en op het verkeerde moment gecorrigeerd wordt kan dit grote gevolgen hebben voor de relatie tussen u en uw hond, en vaak leert uw hond iets anders van deze correctie dan u in gedachten had. Zo bent u alleen maar verder van huis.

Nubis wil benadrukken dat iedere hond en ieder mens verschillend zijn. Elke combinatie hond-baas is weer anders. Dat maakt gedragstherapie zo leuk, maar ook zo verschrikkelijk ingewikkeld. Mensen die zonder een hond gezien te hebben adviezen geven over het gedrag van deze hond, kunt u niet serieus nemen. Om een goede inschatting van het gedrag van de hond te maken is het noodzakelijk om de hond te observeren. Verkeerde adviezen kunnen problemen verergeren of in sommige gevallen zo goed als onomkeerbaar maken.

Nubis kijkt naar hond EN baas en past daar de begeleiding volledig op aan.

Nubis gaat uit van belonen van goed gedrag.
Er wordt vaak met de clicker gewerkt.